Az ENGEL és ESZES Ügyvédi Tásulás nemzetközi kereskedelmi és gazdasági joggal foglalkozó magyar ügyvédi irodák társulása. Ügyfeleinknek magas színvonalú szolgáltatást nyújtunk versenyképes árakon. Az ENGEL és ESZES Ügyvédi Társulás szakirányai: gazdasági jog, társasági jog, szellemi alkotások joga, vitarendezés, ingatlanjog, adatvédelem, bevándorlás.

Az Ügyvédi Társulás nagy tapasztalattal rendelkezik társasági ügyletekben - ideértve többek között a társaságalapítást és átalakulást, egyesülést és felvásárlást, valamint a társaságok jogi átvilágítását. Ezen kívül, a Társulás szakértője a nemzetközi és helyi kereskedelmi ügyeknek, beruházások finanszírozásával kapcsolatos ügyeknek, ingatlanügyeknek, védjegyekkel és egyéb szellemi alkotásokkal kapcsolatos ügyeknek, peres és választottbírósági eljárásoknak, mediációnak, közigazgatási ügyeknek.

Nemzetközi tapasztalattal rendelkezünk mind magyar, mind nemzetközi háttérrel rendelkező ügyfelek kiszolgálásában. Helyi szaktudásunkat jól kiegészítik nemzetközi ismereteink, ezáltal ügyfeleinknek átfogó jogi szolgáltatást nyújtunk. A Társulás rendszeresen kap megbízást más ügyvédi irodáktól, melyek irodánk speciális szakismereteit kívánják hasznosítani.

Munkatársaink jól ismerik a mai gazdasági és jogi környezetet, és mindig azt tartják szem előtt, hogy a jogi kérdéseket az ügyfél üzleti igényeit megismerve oldják meg. Minden esetben átfogó és gyakorlati megoldásokat ajánlunk. Gyakorlatunk az, hogy kijelöljük egyik munkatársunkat, aki személyesen felel majd az ügyfél ügyeiért. Ez a kollégánk mindig könnyen elérhető annak érdekében, hogy az elvállalt munka végzése során felmerülő igényekre gyorsan reagálni tudjunk. Arra törekszünk, hogy nagy nemzetközi ügyvédi irodákhoz hasonló minőségi szolgáltatást és a kis ügyvédi irodák által kínált személyes figyelmet és törődést is biztosítsuk ügyfeleinknek.

Gazdasági jog
Egyaránt adunk tanácsot az Ön cégének napi üzleti működéséhez, és kiemelt, egyszeri tranzakciók lebonyolításához. Ez magában foglalja a mindennapi üzletvitelhez kapcsolódó kereskedelmi (adásvételi, termékengedélyezési, csomagolási, tárolási, szállítási, marketing és egyéb) szerződések előkészítését és megkötését, ugyanúgy, mint az üzletrész adásvételét, szindikátusi szerződéseket és más kiemelt fontosságú üzleti események jogi előkészítését és lebonyolítását.

Ingatlanjog
Nagy tapasztalattal rendelkezünk magyarországi ingatlanok adásvételével kapcsolatos teljes körű ügyintézésben, akár vevői, akár eladói oldalon.

Társasági jog 
Nagy szakértelemmel rendelkezünk magyar gazdasági társaságok alapításában, felvásárlásában és értékesítésében. Irodánk közreműködik ilyen vállalkozások alapításának előkészítésében, közös vállalkozások létrehozásában. Segítséget nyújt a tranzakciók lebonyolításához szükséges összes közigazgatási, állami és bírósági hozzájárulás megszerzésében.

Szellemi alkotások joga, védjegyjog
Képviseljük az ügyfeleinket nemzeti, európai és nemzetközi védjegy bejelentési eljárásokban, illetve ilyen bejelentésekkel kapcsolatos felszólalási eljárásokban. Végzünk védjegy kutatást is az ügyfeleink részére. Gyakorlatunk magában foglalja a védjegyek, formatervezési mintaoltalmi, szabadalmi és szerzői jogok érvényesítését a magyar és nemzetközi hatóságok előtt. Képviseljük továbbá ügyfeleinket hasznosítási jogok átadásával, átvételével kapcsolatosan, valamint ilyen jogokat érintő jogvitákban. 

Beruházások finanszírozása és ingatlan ügyek/
Ingatlan beruházások 
Tapasztalattal rendelkezünk beruházások finanszírozására (project financing) és ingatlan vásárlásra irányuló ügyekben. Részt veszünk a tranzakciók jogi feltételeinek kialakításában, elkészítjük a szükséges iratokat, és megszerezzük, illetve elintézzük az összes szükséges közigazgatási engedélyt, bejegyzést.

Adatvédelem
Vállaljuk ügyfeleink részére adatkezelési szabályzatok, adatkezelés tájékoztatók elkészítését, a szervezeteknek az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és más releváns jogszabályok rendelkezéseinek való jogi megfeleltetését. 

Külföldi vállalkozások beruházásai 
Az ENGEL és ESZES Ügyvédi Társulás a beruházások előkészítése és bonyolítása során - többek között - jogi szaktanácsadást nyújt, közreműködik a földterület megvásárlásában, közművesítésben, környezetvédelmi előírásoknak való megfeleltetésben, berendezések elhelyezésének kialakításában, hatósági engedélyek beszerzésében. Részt veszünk a különböző szervezetekkel, vállalkozásokkal, közműszolgáltatókkal, központi és helyi önkormányzati szervekkel való tárgyalásokon.

Munkajog
Tapasztalataink azt bizonyítják, hogy ügyfeleink számára az egyik legfontosabb terület a szilárd alapokon álló jogi feltételrendszer kidolgozása a cég munkavállalóival kapcsolatosan. Célunk az, hogy a megfelelő szabályozás alkalmazásával a munkaügyi jogvitákat lehetőleg elkerüljük, ám ha mégis szükségessé válik, a munkáltató képviseletében eljárunk a munkaügyi perekben.

Bevándorlás 
Külföldi ügyfeleinknek magyarországi tartózkodási és letelepedési engedéllyel kapcsolatos ügyintézésben nyújtunk segítséget.

Peres és választottbírósági eljárások
Az ENGEL és ESZES Ügyvédi Társulás az ügyfeleit különböző gazdasági és polgári ügyekben képviseli a rendes magyar bíróságok és rendes vagy eseti jellegű magyar vagy nemzetközi válaszottbírósági testületek előtt. Rendszeresen eljárunk nemzetközi ügyekben, szerződésszegéssel, kártérítéssel, versenyjoggal, munkajoggal, közigazgatási joggal, ingatlanjoggal, vállalati vitákkal, szellemi alkotásokkal és telekommunikációs ügyekkel kapcsolatosan első és másodfokú bíróságok előtt, valamint rendkívüli perorvoslat során. A Társulásban részt vevő ügyvédi irodák különböző közigazgatási szervek előtt is képviselik ügyfeleinket, és mediációs eljárásokban is részt vesznek.

 

ENGEL ÉS ESZES
ÜGYVÉDI TÁRSULÁS

1027 Budapest, Horvát utca 14-24. IV. emelet
Telefon: (36-1) 882-0365
Fax: (36-1) 488-7116
E-mail: e-office@englaw.hu
Web: www.englaw.hu

 

A Társulás kamarai nyilvántartási száma: T-235/2018

Nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK)

 

A Társulást vezető ügyvédi iroda:

Engel Ügyvédi Iroda

Adószám: 18113554-2-41
Nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK)
BÜK nyilvántartási szám: 1504
BÜK lajstromszám: 18113554  

 

A Társulásban részt vevő másik iroda:

Eszes Ügyvédi Iroda

Adószám: 18975336-1-41
Nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK)
BÜK nyilvántartási szám: 4501
BÜK lajstromszám: 18975336

 

Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Tel: (36-1) 700-2323
Web: http://www.mhosting.hu/

 

Ezt a honlapot az Engel Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.